احكام و ثبت نام ازدواج موقت و دائم

امام خميني(ره) :


(متعه بانوان به اجماع مسلمانان در زمان پيامبر(ص) گسترش يافت وتا رحلت ايشان ناسخي براي آن نيامد. )

                                                                                  

        ( كتاب كشف الاسرار – امام خميني)

كليد واژه: صيغه/ازدواج موقت/متعه/ازدواج/ازدواج دائم/عقد موقت/احكام متعه/احكام صيغه/احكام ازدواج موقت/زن صيغه اي/عقد غير دائم/
نوشته شده توسط علمدار در ساعت 15:44 | لینک  |